Zuzendariaren interes gatazka Irudia

Zuzendariaren interes gatazka

Enpresa bateko zuzendariek konpainiaren interesak gidatu behar dituzte uneoro. Zer gertatzen da zuzendariek beren interes pertsonalak dituzten erabakiak hartu behar badituzte? Zer interes dago nagusi eta zer espero du zuzendari batek horrelako egoeran?

Zuzendariaren interes gatazka Irudia

Noiz dago interes gatazka?

Enpresa kudeatzerakoan, batzordeak batzutan zuzendari jakin bati abantaila ere ematen dion erabakia har dezake. Zuzendari gisa, enpresaren interesak zaindu behar dituzu eta ez zure interes pertsonalak. Ez dago berehalako arazorik zuzendaritza batzordeak hartutako erabakiak zuzendari batek pertsonalki onura ateratzen badu. Hori desberdina da interes pertsonal hori konpainiaren interesekin kontrajartzen bada. Kasu horretan, zuzendariak ezin du parte hartu bileretan eta erabakiak hartzen.

Bruil auzian Auzitegi Gorenak ebatzi zuen interes gatazka dagoela, baldin eta zuzendaria ez bada gai enpresaren eta bere afiliatutako enpresaren interesak babesteko, horrela zuzendari oso eta alboragabeak hala egitea espero baita. interes pertsonal bat edo pertsona juridikoarekin parekatua ez den beste interes bat egotea. [1] Interes gatazka dagoen ala ez zehazteko kasuan kasuko inguruabar garrantzitsu guztiak hartu behar dira kontuan.

Interes gatazka kualitatiboa dago zuzendariak gaitasun desberdinetan jarduten duenean. Hori gertatzen da, adibidez, enpresa bateko zuzendaria aldi berean konpainiaren kontrakoa denean, beste pertsona juridiko bateko zuzendaria ere bada. Orduan, zuzendariak hainbat interes (gatazkatsuak) ordezkatu behar ditu. Interes kualitatibo hutsa badago, interesa ez dago interes-gatazkaren arauetan estalita. Hori gertatzen da interesa zuzendariaren interes pertsonalarekin lotzen ez bada. Horren adibide da taldeko bi enpresek akordioa egiten dutenean. Zuzendaria bi enpresetako zuzendaria bada, baina (n) (zeharkako) akzioduna ez bada edo beste interes pertsonal bat ez badu, ez dago interes gatazka kualitatiborik.

Zein dira interes gatazka bat egotearen ondorioak?

Interes gatazka izatearen ondorioak Herbehereetako Kode Zibilean ezarri dira. Zuzendari batek ezin du deliberazioetan eta erabakietan parte hartu, baldin eta konpainiaren eta bere atxikitako enpresaren interesekin kontrajartzen den zuzeneko edo zeharkako interes pertsonala badu. Ondorioz, batzordearen erabakirik ezin bada hartu, gainbegiratze batzordeak hartuko du erabakia. Gainbegiratze batzorderik izan ezean, batzar orokorrak hartuko du erabakia, estatutuek kontrakoa xedatzen ez badute behintzat. Xedapen hau 2. atalean: 129. paragrafoan sozietate anonimoarentzat (NV) eta 6: 2 holandarreko Kode Zibilean, 239. sozietate anonimoan (BV).

Artikulu horietatik ezin da ondorioztatu interes gatazka horren presentzia hutsa zuzendari bati egotz dakiokeenik. Egoera horretan amaitzea ere ezin zaio leporatu. Artikuluek xedatzen dute zuzendariak deliberazioetan eta erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzeari utzi behar diola. Beraz, ez da interes gatazka bat zigortzera edo prebenitzera daraman jokabide kodea, baizik eta interes gatazka dagoenean zuzendariak nola jokatu behar duen agintzen duen jokabide kodea. Deliberoetan eta erabakiak hartzeko parte hartzea debekatzeak esan nahi du interesdun zuzendariak ezingo duela botoa eman, baina informazio eskaera egin ahal izango zaio zuzendaritza batzordeari edo gaia kontseiluko bilkurako gai zerrendan sartu aurretik. Artikulu hauek hausteak, ordea, ebazpena baliogabetu egingo du Holandako Kode Zibilaren 2:15 artikuluaren 1. sub a artikuluaren arabera. Artikulu honek dio erabakiak baliogabeak direla erabakiak eratzea arautzen duten xedapenekin kontrajarriak badira. Deuseztapen akzioa xedapena betetzeko arrazoizko interesa duen edonork jar dezake.

Ez da abstinentzia betebeharra soilik aplikatzen. Zuzendariak interes-gatazka posibleari buruzko informazioa ere emango dio zuzendaritza batzordeari garaiz hartzeko. Gainera, Herbehereetako Kode Zibilaren 2. artikuluko 9. artikulutik ondorioztatzen da interes gatazka akziodunen batzar nagusira ere jakinarazi behar dela. Hala ere, legeak ez du argi eta garbi adierazten noiz bete den salatzeko obligazioa. Horregatik, komenigarria da horretarako xedapen bat estatutuetan edo beste nonbait sartzea. Lege hauen legegilearen asmoa enpresa konpainia babestea da, zuzendariak interes pertsonalek eragindako arriskuaren aurrean. Interes horiek konpainiak desabantaila bat izateko arriskua areagotzen dute. Herbehereetako Kode Zibilaren 2. atala: 9 - zuzendarien barne erantzukizuna arautzen duena - atalase altu baten mende dago. Zuzendariak erantzule larriak diren jokabideen kasuan soilik izango dira erantzule. Lege edo legezko interes gatazken arauak ez betetzea zirkunstantzia larria da, eta printzipioz administratzaileen erantzukizuna dakar. Zuzendari gatazkatsu bati pertsonalki gogor egin dakioke erreparoa eta, beraz, printzipioz enpresak erantzule izan dezake.

Interes-gatazken arauak aldatu zirenetik, ordezkaritza arau arruntak aplikagarriak dira egoera horietan. Alde horretatik, bereziki garrantzitsuak dira Herbehereetako Kode Zibilaren 2: 130 eta 2: 240 atalak. Bestalde, interes gatazken arauak oinarri hartuta deliberazioetan eta erabakiak hartzean parte hartzen ez duen zuzendariari baimena ematen zaio enpresa ordezkatzeko erabakia garatzen duen egintza juridikoan. Lege zaharraren arabera, interes gatazkak ordezkaritza ahalmena murriztea ekarri zuen: zuzendari horri ez zitzaion enpresa ordezkatzen utzi.

Ondorioa

Zuzendari batek interes kontrajarria badu, deliberatu eta erabakiak hartzeari utzi beharko dio. Hori gertatzen da interes pertsonal bat edo enpresaren interesarekin paralelo ez datorren interes bat badu. Zuzendari batek abstentziorako betebeharra betetzen ez badu, konpainiak zuzendari gisa erantzukizuna izateko aukera handitu dezake. Gainera, erabakia bertan behera utzi dezake horretarako arrazoizko interesa duen edonork. Interes gatazka izan arren, baliteke zuzendariak enpresa ordezkatzea.

Zaila egiten zaizu interes gatazkarik dagoen zehaztea? Edo zalantza al duzu interesaren berri eman eta batzordeari jakinarazi behar diozun ala ez? Galdetu Sozietate Zuzenbideko abokatuei helbidean Law & More jakinarazteko. Elkarrekin egoera eta aukerak ebaluatu ditzakegu. Analisi hori oinarritzat hartuta, hurrengo urrats egokiei buruz aholkatu ahal izango dizugu. Edozein prozeduretan aholkuak eta laguntza ere emango dizugu pozik.

[1] HR 29ko ekainaren 2007a, NJ 2007 / 420; JOR 2007/169 (Bruil).

Law & More