Erakunde guztiek ez dituzte bere jarduerak osotasunez egiten ...

The House for Whistleblowers Act

Erakunde guztiek ez dituzte bere osotasunarekin egiten. Hala ere, askok alarma entzuteko beldur dira; orain, esperientziak behin eta berriz erakutsi du salatzaileek ez zirela beti behar bezala babestuta. 2016ko uztailean sartu zen indarrean House for Whistleblowers Legea eta hori aldatzeko xedea zen eta 50 langile baino gehiago dituzten erakundeetan okerrak salatzeko arauak ezartzen ditu. Printzipioz, Legea enpresaburuaren eta langilearen inguruan eraikitzen da. Enplegu-zuzenbidean gertatzen den modu ezberdinean, termino horiek modu orokorrean interpretatzen dira Legearen argitan. Hori dela eta, autonomoa ere arau horien mende dago.

22-02-2017

Share